Budowa ścieżki rowerowej w centrum miasta Białegostoku wzdłuż ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego, Rynek Sienny, J. Marjańskiego, K. Kalinowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. kard. S. Wyszyńskiego i ul. J. Waszyngtona do ul. Grochowej

Przedmiot zamówienia
Budowa ścieżki rowerowej w centrum miasta Białegostoku wzdłuż ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego, Rynek Sienny, J. Marjańskiego, K. Kalinowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. kard. S. Wyszyńskiego i ul. J. Waszyngtona do ul. Grochowej
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-IX.271.5.2020
Termin składania ofert
2020-08-17
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
W sprawach merytorycznych: Elżbieta Rozkładaj, tel. +48 85 869 6178, w sprawach proceduralnych: Sylwia Kozłowska, tel. +48 85 869 6270

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.