Budowa pochylni przy schodach w rejonie przejścia dla pieszych przez ulicę Wierzbową w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Budowa pochylni przy schodach w rejonie przejścia dla pieszych przez ulicę Wierzbową w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-III.271.4.2020
Termin składania ofert
2020-04-23
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Beata Olędzka, tel. (85) 869 67 35, w sprawach proceduralnych: Paulina Bajko, tel. (85) 879 72 37

Feedback