Budowa oświetlenia ulicznego oraz chodnika w ul. Błękitnej i Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Budowa oświetlenia ulicznego oraz chodnika w ul. Błękitnej i Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-III.271.78.2017.MZ
Termin składania ofert 2017-10-18
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Magdalena Zalewska (85) 869 67 65
Wykonawca TELAN A. i J. Stankiewicz T. i W. Waszkiewicz s. j. , ul. Czerwonego Kapturka 11, 15-156 Białystok
Cena brutto 125 100,00 zł

Feedback

wynik operacji: 7*3