Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sławińskiego w Białymstoku w formule „zaprojektuj i buduj

Przedmiot zamówienia
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sławińskiego w Białymstoku w formule „zaprojektuj i buduj
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-III.271.9.2020
Termin składania ofert
2020-07-16
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
W sprawach merytorycznych: Karolina Karpińska, tel. (85) 879 73 39, w sprawach proceduralnych: Marek Krawców, tel. (85) 879 72 37

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.