Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy

Przedmiot zamówienia
Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną – Część II – Układ drogowy
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-X.271.15.2019.AH
Termin składania ofert
2020-09-17
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych Anna Hodun 85 869 6029, w sprawach proceduralnych Joanna Pienkowska 85 869 6932

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.