Budowa fragmentu ulicy Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Budowa fragmentu ulicy Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-III.271.24.2019
Termin składania ofert 2019-10-22
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu  w sprawach merytorycznych: Magdalena Zalewska, tel. (85) 869 67 65, w sprawach proceduralnych: Edyta Kotyńska-Słyż, tel. (85) 879 76 17.

Feedback