Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku w zakresie rozbudowy ulic Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną

Przedmiot zamówienia
Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku w zakresie rozbudowy ulic Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-X.271.4.2020.AH
Termin składania ofert
2020-07-02
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Anna Hodun, tel. (85) 869 60 29, w sprawach proceduralnych: Edyta Kotyńska-Słyż, tel. (85) 879 76 17

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.