Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 1

Przedmiot zamówienia
Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 1
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
DIN-III.271.4.2022
Termin składania ofert
2022-05-24
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
w sprawach merytoryczny: Anna Horodeńska, tel. (85) 879-74-05, w sprawach proceduralnych: Urszula Stanisławska, tel. (85) 869-62-80
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: