„Zaprojektowanie i budowa parkingu ogólnodostępnego Parkuj i jedź (P&R) przy ul. F. Filipowicza w Białymstoku”

Przedmiot zamówienia
„Zaprojektowanie i budowa parkingu ogólnodostępnego Parkuj i jedź (P&R) przy ul. F. Filipowicza w Białymstoku”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-X.271.2.2020
Termin składania ofert
2020-04-07
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Monika Siemieniuk, tel. (85) 879 72 66 ,w sprawach proceduralnych: Sylwia Kozłowska, tel. (85) 869 62 70

Feedback