“Przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Miasta Białystok (Zamawiającego) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku w terminie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2024 r.”, jako Pełnomocnik Zamawiającego”

Przedmiot zamówienia
“Przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Miasta Białystok (Zamawiającego) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Białegostoku w terminie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 30 września 2024 r.”, jako Pełnomocnik Zamawiającego”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.53.2020
Termin składania ofert
2020-08-10
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
Mariola Andruszkiewicz, tel. (85) 879 7201
Wykonawca
Scope-IT Andrzej Kuźba, ul. Orzechowa 17, 66-431 Janczewo
Cena brutto
47 970,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.