„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego w rejonie Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Krywlanach wraz z infrastrukturą techniczną w Białymstoku oraz pełnieniem nadzoru autorskiego”

Przedmiot zamówienia
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika retencyjnego w rejonie Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na Krywlanach wraz z infrastrukturą techniczną w Białymstoku oraz pełnieniem nadzoru autorskiego”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-X.271.8.2020.JB
Termin składania ofert
2020-08-14
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
Marek Krawców, tel. (85) 879 7237, Joanna Bielawiec, tel. (85) 879 7213,

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.