„Budowa ul. Jaśminowej w Białymstoku wraz z oświetleniem drogowym”

Przedmiot zamówienia
„Budowa ul. Jaśminowej w Białymstoku wraz z oświetleniem drogowym”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-III.271.14.2020
Termin składania ofert
2020-08-20
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Karolina Karpińska, tel. (85) 879 73 39, w sprawach proceduralnych: Joanna Pieńkowska, tel. (85) 869 69 32

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.