ul. Wołodyjowskiego 5 15-252 Białystok w budynku Hotelu BOSiR

Lokalizacja (położenie)
ul. Wołodyjowskiego 5 15-252 Białystok w budynku Hotelu BOSiR
Przeznaczenie
najem lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej
Cena wywoławcza
30,00 zł/m2 –miesięczna stawka wywoławcza brutto (stawka zawiera ryczałt za energię elektryczną)
Termin przetargu
2021-04-26
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Anna Bernatowicz tel. 85 676 80 69

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.