ul. Wołodyjowskiego 5, 15-252 Białystok w budynku Hotelu BOSiR

Lokalizacja (położenie)
ul. Wołodyjowskiego 5, 15-252 Białystok w budynku Hotelu BOSiR
Przeznaczenie
prowadzenie działalności biurowej
Cena wywoławcza
15,20 zł/m2 - miesięczna stawka wywoławcza brutto (obejmuje koszty energii elektrycznej, dostawy wody oraz odprowadzenie do kanalizacji)
Termin przetargu
2021-02-22
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Anna Bernatowicz tel. 85 676 80 69

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.