Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku, ul. Stroma 16

Lokalizacja (położenie)
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku, ul. Stroma 16
Przeznaczenie
wynajem powierzchni użytkowej wynoszącej 17 m2, z przeznaczeniem na sklepik szkolny
Cena wywoławcza
600
Termin przetargu
2020-10-19
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
p. Barbara Wysocka – tel. 85 6618937

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.