poz. 1. Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 1; poz. 2. Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 9; poz. 3. Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 15; poz. 4. Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 16; poz. 5. Park Stary dz. 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 2; poz. 6. Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 18; poz. 7. Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 3; poz. 8. Park Planty dz. 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 6; poz. 9. Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 17; poz. 10. Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 19.

Lokalizacja (położenie)
poz. 1. Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 1; poz. 2. Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 9; poz. 3. Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 15; poz. 4. Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 16; poz. 5. Park Stary dz. 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 2; poz. 6. Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 18; poz. 7. Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 3; poz. 8. Park Planty dz. 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 6; poz. 9. Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 17; poz. 10. Park Planty dz. nr 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 19.
Przeznaczenie
dzierżawa części nieruchomości gruntowych przeznaczonych na prowadzenie sezonowej działalności gospodarczej
Cena wywoławcza
poz. 1. - poz. 4. 80,00 zł/m2 netto; poz. 5. - poz. 10. 200,00 zł/m2 netto.
Termin przetargu
2021-05-26
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Joanna Znaniecka

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.