poz. 1. Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 1; poz. 2. Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 9; poz. 3. i poz. 4. Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 15 i nr 16; poz. 5. Park Planty dz. 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 4; poz. 6. Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 14; poz. 7. Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 2; poz. 8., poz. 9., poz. 10. Park Planty dz. 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 5, nr 7 i nr 10; poz. 11. i poz. 12. Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 12 i nr 18; poz. 13. Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 3; poz. 14., poz. 15. i poz. 16. Park Planty dz. 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 6, nr 8 i nr 11; poz. 17., poz. 18. i poz. 19. Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 13, nr 17 i nr 19.

Lokalizacja (położenie)
poz. 1. Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 1; poz. 2. Park Planty dz. nr 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 9; poz. 3. i poz. 4. Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 15 i nr 16; poz. 5. Park Planty dz. 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 4; poz. 6. Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 14; poz. 7. Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 2; poz. 8., poz. 9., poz. 10. Park Planty dz. 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 5, nr 7 i nr 10; poz. 11. i poz. 12. Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 12 i nr 18; poz. 13. Park Stary dz. nr 1748/3 obr. 11 stanowisko nr 3; poz. 14., poz. 15. i poz. 16. Park Planty dz. 1764/5 obr. 11 stanowisko nr 6, nr 8 i nr 11; poz. 17., poz. 18. i poz. 19. Park Planty dz. 1742/2 obr. 11 stanowisko nr 13, nr 17 i nr 19.
Przeznaczenie
prowadzenie sezonowej działalności gospodarczej
Cena wywoławcza
poz. 1. - poz. 4. 65,00 zł/m2 brutto; poz. 5. - poz. 19. 80,00 zł/m2 brutto.
Termin przetargu
2020-04-03
Status
Odwołany
Osoba do kontaktu
Joanna Znaniecka, 85 7479 442

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. J. Bema 89/1 informuje, że przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowych przeznaczonych na prowadzenie sezonowej działalności gospodarczej zaplanowany na dzień 3 kwietnia 2020 roku zostaje odwołany.

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. GOSPODAROWANIA ZASOBEM
MGR MONIKA SUSZCZYŃSKA

Feedback