Najem pomieszczenia przeznaczonego nasklepik szkolny, Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku, Ks. Stanisława Suchowolca 26

Lokalizacja (położenie)
Najem pomieszczenia przeznaczonego nasklepik szkolny, Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku, Ks. Stanisława Suchowolca 26
Przeznaczenie
Sklepik szkolny - 8 m2
Cena wywoławcza
128,00 zł brutto
Termin przetargu
2021-07-19
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Przemysław Ćwikliński, tel. 85 74 11 075 (wew. 16)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.