Białystok, ulica Zaściańska, działka nr 742/4 w obrębie 19

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. Zaściańska, działka nr 742/4 w obrębie 19
Przeznaczenie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
21 000,00 zł
Termin przetargu
2020-03-11
Status
Nierozstrzygnięty
Osoba do kontaktu
Syliwa Bujkowska, tel. 85-8797440

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.