Białystok ul. Szkolna, działka nr 1379 w obr. 6

Lokalizacja (położenie)
Białystok ul. Szkolna, działka nr 1379 w obr. 6
Przeznaczenie
zabudowa mieszkaniowa i usługowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią
Cena wywoławcza
170 000,00 zł
Termin przetargu
2020-12-15
Status
Nierozstrzygnięty
Osoba do kontaktu
Urszula Gruszczyńska, tel. 85-8797433

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.