Białystok, ul. Św. Proroka Eliasza, obr. 21 - Dojlidy, dz. nr 788/22

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. Św. Proroka Eliasza, obr. 21 - Dojlidy, dz. nr 788/22
Przeznaczenie
zabudowa produkcyjna i usługowa
Cena wywoławcza
2 500 000,00 zl
Termin przetargu
2017-02-10
Status
Nierozstrzygnięty
Osoba do kontaktu
Izabella Jasłowska, tel. 85-8696032

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.