Białystok, ul. płk. Czesława Hake, działka nr 1/40 w obr. 22 - Krywlany

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. płk. Czesława Hake, działka nr 1/40 w obr. 22 - Krywlany
Przeznaczenie
zabudowa usługowa, zabudowa produkcyjna w tym tereny lokalizacji baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego, tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o pow. sprzedazy powyżej 2000m2 wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
4 850 000,00 zł
Termin przetargu
2021-06-24
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Izabella Jasłowska, tel. 85-8696911

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.