Białystok, ul. Olecka działka nr 605/2 w obr. 12

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. Olecka działka nr 605/2 w obr. 12
Przeznaczenie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z drogami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i urządzeniami towarzyszącymi
Cena wywoławcza
202 000,00 zł
Termin przetargu
2020-12-08
Status
Rozstrzygnięty
Osoba do kontaktu
Dorota Mieczkowska
Cena nabycia
262 600,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.