Białystok, ul. J. K. Kluka, działka nr 20/160 w obr. 15

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. J. K. Kluka, działka nr 20/160 w obr. 15
Przeznaczenie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i infrastruktura techniczna wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
190 000,00 zł
Termin przetargu
2021-03-16
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Edyta Komorowska, tel. 85-8797440

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.