Białystok, ul. Hetmańska działka nr 287/2 w obr. 4 - Starosielce Płn.

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. Hetmańska działka nr 287/2 w obr. 4 - Starosielce Płn.
Przeznaczenie
zabudowa usługowa wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
850 000,00 zł
Termin przetargu
2021-05-19
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Dorota Mieczkowska, tel. 85-8696036

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.