Białystok, ul. Dywizjonu 303 działka nr 1/37 w obr. 22

Lokalizacja (położenie)
Białystok, ul. Dywizjonu 303 działka nr 1/37 w obr. 22
Przeznaczenie
zabudowa usługowa, zabudowa produkcyjna w tym tereney lokalizacji baz, składów, handlu hutrowego lub specjalistycznego, tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o pow. sprzedazy powyżej 2000m2 wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
6 100 000,00 zł
Termin przetargu
2021-06-15
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Izabella Jasłowska, tel. 85-8696911

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.