Białystok, rejon ulic: F. Karpińskiego, J. Kuronia i prof. A. Kalicińslkiego działka nr 788/18 w obr. 21

Lokalizacja (położenie)
Białystok, rejon ulic: F. Karpińskiego, J. Kuronia i prof. A. Kalicińskiego działka nr 788/18 w obr. 21
Przeznaczenie
zabudowa produkcyjna i usługowa wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
2 321 000,00 zł
Termin przetargu
2021-06-30
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Izabella Jasłowska, tel. 85-8696911

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.