Białystok, obr. 21 - Dojlidy, działka nr 785/5

Lokalizacja (położenie)
Białystok, obr. 21 - Dojlidy, działka nr 785/5
Przeznaczenie
zabudowa produkcyjna i usługowa wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
3 500 000,00 zł
Termin przetargu
2021-09-24
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Izabella Jasłowska, tel. 85 869 69 11

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.