Białystok, obr. 21 - Dojlidy, działka nr 785/10

Lokalizacja (położenie)
Białystok, obr. 21 - Dojlidy, działka nr 785/10
Przeznaczenie
zabudowa produkcyjna i usługowa wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
1 150 000,00 zł
Termin przetargu
2021-02-16
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Izabella Jasłowska, tel. 85-8696911

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.