Białystok, obr. 21 - Dojlidy, działka nr 762/71

Lokalizacja (położenie)
Białystok, obr. 21 - Dojlidy działka nr 762/71
Przeznaczenie
zabudowa usługowa wraz zobiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
287 000,00 zł
Termin przetargu
2020-12-18
Status
Rozstrzygnięty
Osoba do kontaktu
Izabella Jasłowska, tel. 85-8696911
Cena nabycia
335 790,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.