Białystok, działki nr 1224/4, 1224/8 i 1225/3 w obr. 1- Bacieczki

Lokalizacja (położenie)
Białystok, działki nr 1224/4, 1224/8 i 1225/3 w obr. 1- Bacieczki
Przeznaczenie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej lub bliźniaczej wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
77 350,00 zł
Termin przetargu
2020-12-08
Status
Nierozstrzygnięty
Osoba do kontaktu
Izabella Jasłowska, tel. 85-8696911

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.