Białystok, działka nr 153 w obrębie 1 - Bacieczki

Lokalizacja (położenie)
Białystok, działka nr 153 w obrębie 1 - Bacieczki
Przeznaczenie
usługi, w tym lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz produkcja wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
300 000,00 zł
Termin przetargu
2023-12-01
Status
Otwarty
Osoba do kontaktu
Anna Drożdżewicz, tel. 85 879 7433
Kategoria newslettera
Nieruchomości

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: