Białystok, działka nr 1440/2 w obr. 19

Lokalizacja (położenie)
Białystok, działka nr 1440/2 w obr. 19
Przeznaczenie
zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
125 600,00 zł
Termin przetargu
2020-03-04
Status
Rozstrzygnięty
Osoba do kontaktu
Izabella Jasłowska, tel. 85-8696911
Cena nabycia
126 860,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.