Białystok, działka nr 1/41 w obr. 22 - Krywlany

Osoba do kontaktu
Izabella Jasłowska, tel. 85-869 6911
Lokalizacja (położenie)
Białystok, działka nr 1/41 w obr. 22 - Krywlany
Przeznaczenie
zabudowa usługowa, zabudowa produkcyjna w tym tereny lokalizacji baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego, tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000 m2 wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
5 350 000,00 zł
Termin przetargu
2021-12-09
Status
Otwarty

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: