Białystok, Al. Piłsudskiego nr 20/1, 20/2, działka nr 1288/85 w obr. 11

Lokalizacja (położenie) Białystok, Al. Piłsudskiego nr 20/1, 20/2, działka nr 1288/85 w obr. 11
Przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza 620 000,00 zł
Termin przetargu 2020-01-29
Status Otwarty
Osoba do kontaktu Dorota Mieczkowska, tel. 85-8696036

Feedback