Białystok, Al. Piłsudskiego nr 20/1, 20/2, działka nr 1288/85 w obr. 11

Lokalizacja (położenie)
Białystok, Al. Piłsudskiego nr 20/1, 20/2, działka nr 1288/85 w obr. 11
Przeznaczenie
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną
Cena wywoławcza
620 000,00 zł
Termin przetargu
2020-01-29
Status
Rozstrzygnięty
Osoba do kontaktu
Dorota Mieczkowska, tel. 85-8696036
Cena nabycia
821 000,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.