Kierownik administracyjno – gospodarczy w wymiarze 1 etatu; Szkoła Podstawowa Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku, ul. Jaworowa 8

Stanowisko
Kierownik administracyjno – gospodarczy w wymiarze 1 etatu
Numer
SP37 1/2022
Termin składania dokumentów
2022-12-02
Status Nabór
Otwarty

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: