Główny księgowy, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40

Stanowisko
Główny księgowy, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40
Numer
SOSW 1/2020
Termin składania dokumentów
2020-06-23
Status Nabór
Rozstrzygnięty

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.