ZARZĄDZENIE NR 96/20 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2020 rok.

Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 96/20 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2020 rok.
Nr konkursu
DOŚ-III.524.1.2020
Data zamknięcia
2020-03-06
Kategoria konkurs
Ochrona środowiska
Status
Otwarty
Wysokość środków do realizacji
100000

Feedback