ZARZĄDZENIE NR 46/21 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2021 rok.

Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 46/21 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2021 rok.
Nr konkursu
DOŚ-III.524.1.1.2021
Data zamknięcia
2021-02-16
Kategoria konkurs
Ochrona środowiska
Status
Otwarty
Wysokość środków do realizacji
100 000,00 złotych (na wszystkie oferty)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.