ZARZĄDZENIE NR 434/20 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2020 rok

Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 434/20 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 2020 rok
Nr konkursu
DOŚ-III.524.2.1.2020
Data zamknięcia
2020-06-05
Kategoria konkurs
Ochrona środowiska
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
30 000,00

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.