Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021-2022

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021-2022
Nr konkursu
41/2020
Data zamknięcia
2020-12-10
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna
Status
Otwarty
Wysokość środków do realizacji
1 176 000,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.