Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r.

Tytuł Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r.
Nr konkursu 18/2017
Data zamknięcia 2017-04-27
Kategoria konkurs Pomoc społeczna
Status Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji 300 000,00

Feedback

wynik operacji: 7-6