Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
Nr konkursu
908/20
Data zamknięcia
2020-10-23
Kategoria konkurs
Niepełnosprawność
Status
Otwarty
Wysokość środków do realizacji
60 000,00

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.