Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2023 roku, w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia

Status
Otwarty
Wysokość środków do realizacji
670 000 zł
Kategoria newslettera
Konkursy
Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2023 roku, w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia
Nr konkursu
KPS-I.524.3.2022
Data zamknięcia
2022-12-16
Kategoria konkurs
Kultura

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: