Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2023 roku, w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia

Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
164 000 zł
Kategoria newslettera
Konkursy
Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2023 roku, w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia
Nr konkursu
KPS-I.524.2.2023
Data zamknięcia
2023-05-11
Kategoria konkurs
Kultura

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: