Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2021 roku, w okresie od 19 kwietnia do 31 grudnia, pn. Niskobudżetowe projekty osiedlowe.

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2021 roku, w okresie od 19 kwietnia do 31 grudnia, pn. Niskobudżetowe projekty osiedlowe.
Nr konkursu
KPS-I.524.1.2021
Data zamknięcia
2021-03-19
Kategoria konkurs
Kultura
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
100 000 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.