Otwarty konkurs ofert na prowadzenie klubu sąsiedzkiego przy ulicy Barszczańskiej 5 w 2021 roku.

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie klubu sąsiedzkiego przy ulily Barszczańskiej 5 w 2021 roku.
Nr konkursu
1086/20
Data zamknięcia
2021-01-07
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
50 000,00 zł

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie klubu sąsiedzkiego przy ul. Barszczańskiej 5 w 2021 roku.

Celem realizacji zadania jest rozwój społeczności lokalnych na osiedlu Starosielce i zwiększenie partycypacji społecznej mieszkańców osiedla oraz zapewnienie wsparcia w rozwoju ich zainteresowań i realizacji inicjatyw służących rozwiązywaniu lokalnych problemów. Regulamin konkursu znajduje się w załączniku. Termin składania ofert upływa 7 stycznia 2021 roku.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.