Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2021 roku

Tytuł
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2021 roku
Nr konkursu
KPS-III.524.1.2021
Data zamknięcia
2021-03-25
Kategoria konkurs
Sport
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
550000 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.