Konkurs ofert na finansowanie w 2022 roku wkładów własnych do zadań publicznych realizowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku

Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
80 000,00 zł
Kategoria newslettera
Konkursy
Tytuł
Konkurs ofert na finansowanie w 2022 roku wkładów własnych do zadań publicznych realizowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku
Nr konkursu
1065/21
Data zamknięcia
2022-06-06
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez finansowanie w 2022 roku wkładów własnych do zadań publicznych realizowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku.

Zadania realizowane w formie powierzenia można realizować od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku.

Pierwszy termin składania ofert upływa 20 stycznia 2022 roku o godz. 15.30.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: