Komunikat

Złóż wniosek o dowód osobisty przez Internet – skorzystaj z Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

 Jeśli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany, w Mieście Białystok  możesz załatwiać urzędowe sprawy przez Internet – za pomocą aplikacji Cyfrowy Urząd wrót Podlasia.

 Przykładowo, przez stronę internetową możesz złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, wymeldować się z pobytu stałego lub czasowego, złożyć skargę lub wniosek, zwrócić się o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), wysłać pismo ogólne lub wniosek o udostępnienie informacji publicznej.  

 Gdzie znajdziesz informacje o usługach Miasta Białystok?

Wszystkie opisy spraw i dostępne formularze Miasta Białystok są umieszczone na stronie:

https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10128 .

Jak zdobyć profil zaufany?

Szczegółowe informacje co to jest i jak założyć profil zaufany znajdziesz na platformie pz.gov.pl. Aktualnie możliwość potwierdzania profilu zaufanego mają również niektóre banki.

 

Jakie zdjęcie do dowodu osobistego?

Szczegółowe informacje dotyczące zdjęć do dowodu osobistego znajdziesz na stronie obywatel.gov.pl

Jak złożyć inny wniosek/pismo za pośrednictwem Cyfrowego Urzędu?

Kroki:

  1. Otwórz stronę cu.wrotapodlasia.pl.
  2. Wyszukaj usługę np. „dowód” lub „Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego” lub inną, której potrzebujesz.
  3. Zapoznaj się z opisem usługi.
  4. Wybierz „Znajdź urząd”, wpisz ten którego szukasz.
  5. Wypełnij formularz, podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP i wyślij.